VILKÅR OG BETINGELSER

1.0 VILKÅR OG BETINGELSER HOS SNOWMINDS

1.1 Om Snowminds ApS

Hos Snowminds ApS (CVR. 34621950, Refshalevej 151, 1432 København K, Danmark, e-post: [email protected]) kan du som kunde kjøpe reiser og reisetjenester med følgende betingelser:

1.2 Vilkår og betingelser

Snowminds ApS’ vilkår og betingelser består av to deler:

  • 1. Standard vilkår og betingelser, som omfatter alle reiser
  • 2. Utvidede vilkår og betingelser, som skal ses som en forlengelse av “Standard vilkår og betingelser”, og som trer i kraft på de reisene hvor jobbformidling og/eller utdannelse er en del av pakken.

2.0 STANDARD VILKÅR OG BETINGELSER

2.1 Bestilling

Din bestilling foretas via telefon, e-post, eller vår hjemmeside. Bestillingen er bindende når du har mottatt skriftlig bekreftelse. Ved bestilling aksepterer du våre vilkår og betingelser.

Etter bestilling utstedes et reisebevis. Dette skal leses grundig gjennom for å unngå misforståelser og feil i forbindelse med bestillingen. Har du spørsmål, eller er det en feil i din bestilling, ber vi deg henvende deg til Snowminds ApS snarest.

Du skal være minst 15 år for å handle på vår hjemmeside, med mindre annet er oppgitt under produktet på vår hjemmeside. Ved kjøp hos Snowminds ApS bekrefter du at du er 15 år eller eldre. Samtidig aksepterer du våre vilkår og betingelser, herunder opphavsrettslige vilkår og privatslivspolitikk. Vær oppmerksom på at for å reise med Snowminds ApS må du ha fylt 18 år på avreisetidspunktet, med mindre annet er oppgitt under produktet på hjemmesiden vår.

2.2 Prisen

Prisen dekker alle tjenester som skriftlig er avtalt og som fremgår av reisebeviset. Alle andre utgifter som for eksempel utgifter til pass, visum, vaksinasjoner, forsikringer, deltagelse på gruppearrangementer og lignende er, med mindre annet er opplyst, ikke inkludert i prisen, og ansvaret for omkostninger av slik karakter pålegges kjøper.

Snowminds Prisgaranti – Om du kjøper et ski- eller snowboardinstruktørkurs med Snowminds prisgaranti, lover vi deg nettopp det. Uansett eventuell prisendring for kurset ditt i fremtiden, garanterer vi deg laveste pris. Skulle kurset ditt markedsføres til en lavere pris på et senere tidspunkt enn den du har fått, sørger vi for å tilbakebetale prisforskjellen uten å stille spørsmålstegn. Vi verdsetter ditt kjøp hos oss, og har til hensikt å ære dette, uten noen form for kluss.

2.3 Betaling og depositum

Når du bestiller en reise, må et depositum på 8000 kr betales innen 7 dager etter bestilling. Depositumet deles i to deler, der det første depositumet på 1000 kr betales ved bestilling og det andre depositumet på 7000 kr betales 7 dager senere. Hvis du har kjøpt forsikring eller andre tillegg, må dette betales sammen med det andre depositumet. Restbeløpet skal være betalt til Snowminds senest 60 dager før avreise til destinasjoner innen EU, og 90 dager før avreise til destinasjoner utenfor EU. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise til reiser i EU, og 90 dager før avreise utenfor EU, skal reisens samlede pris betales omgående, med mindre annet er avtalt. Om betalingsbetingelsene ikke overholdes, har Snowminds ApS rett til å annullere reisen uten forvarsel.

Betaling foregår via bankoverførsel eller betaling med kredittkort. Ved betaling med bankoverførsel bes du overføre pengene til følgende konto:

Jyske Bank A/S

Reg.: 5015

Kontonummer: 0001385510

IBAN-nummer: DK2950150001385510

BIC-kode/SWIFT: JYBADKKK

Husk å notere ditt ordrenummer i forbindelse med overførselen.

Ved betaling med betalingskort trekkes beløpet med det samme fra ditt betalingskort ved gjennomført bestilling. Snowminds ApS’ betalingssystem fungerer gjennom den godkjente leverandøren Epay.dk.

2.3.1 Depositum ved skiferier

Ved aksept av tilbudet betales et depositum på 40% av reisens samlede pris. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreiser for reiser i EU og 90 dager for reiser utenfor EU skal reisens samlede pris betales omgående, med mindre annet er avtalt. Overholdes betalingsbetingelsene ikke har Snowminds ApS rett til å annullere reisen uten forvarsel. 

Snowminds ApS’ internetthandel er godkjent og sertifisert hos Swebank og Nets. Du kan benytte Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Avhengig av hvilket betalingskort du benytter, vil du pålegges et gebyr i forbindelse med transaksjonen. Snowminds ApS gjør oppmerksom på at du etter de lovgitte reglene for betalingstjenester og elektroniske penger har innsigelsesrett til å stanse eller tilbakeføre betalinger.

2.4 Endringer og avbestilling

Snowminds ApS kan kontaktes dersom du ønsker å foreta endringer i din bestilling. Alle endringer skal bekreftes skriftlig av Snowminds ApS for at de skal være gyldige. Ved endringer tidligere enn 60 dager før avreise for reiser innen EU og 90 dager for før avreise for reiser utenfor EU kan kunden kreves for et administrasjonsgebyr på 1250 NOK per endring + prisen for eventuelle ekstrakostnader endringen medfører. Om kunden ønsker å endre til en reise som er billigere enn den opprinnelige reisen, vil refusjon ikke være mulig. Hvis du ønsker å gjøre endringer senere enn 60 dager før avreise for en reise innenfor EU, eller 90 dager for en reise utenfor EU, anses dette som en avbestilling, hvoretter en ny bestilling kan foretas.

Ved endring av flybilletter gjelder følgende

Dersom du har kjøpt en flybillett gjennom Snowminds ApS og ønsker å endre denne, vil det alltid, uavhengig av når endringen foretas, forekomme et gebyr. Gebyret omfatter 1250 NOK + avgifter fra flyselskapet og eventuelle meromkostninger for flybilletten. 

Om Snowminds ApS avbryter reisen innen avreise, skal kunden informeres om dette omgående. Det samme gjelder dersom det før avreise viser seg at Snowminds ApS ikke vil kunne levere de avtalte tjenestene eller dersom tjenestene vil være av lavere kvalitet enn det som fremkommer av avtalen. I tilfeller hvor Snowminds ApS avbryter reisen uten at dette skyldes kjøpers egne forhold, har kjøper rett til å si opp reiseavtalen og få refundert det fulle beløpet som er innbetalt.

2.5 Avbestilling

For reiser innenfor EU:

Ved avbestilling senest 60 dager før den avtalte avreisedato, tilbakebetales kundens innbetalte beløp med fradrag av et beløp tilsvarende depositum samt evt. avbestillingsforsikring og andre gebyrer.

Ved avbestilling senere enn 60 dager før, og senest 21 dager før den avtalte reisedato, har Snowminds ApS rett til å beregne seg 80% av reisens pris, dog minimum depositum samt evt. avbestillingsforsikring og andre gebyrer.

Ved avbestilling senere enn 21 dager før det oppførte avreisetidspunkt i reisebeviset, bortfaller kjøpers rett til noen form for tilbakebetaling. Dette gjelder også ved for eksempel for sent fremmøte eller ved uteblivelse uten avbestilling. Uteblivelse eller for sent fremmøte betraktes som en kansellering av hele reisen, hvor resten av reisen ikke kan innfris.

Ved avbestilling i tilfeller hvor det er snakk om flyvning med rutefly, og Snowminds ApS hverken helt eller delvis kan få refundert flybilletten fra flyselskapet, har Snowminds ApS rett til å beregne seg summen tilsvarende flybillettens pris samt depositum og eventuelle betalte gebyrer.

For reiser utenfor EU:

Ved avbestilling senest 90 dager før den avtalte reisedag, tilbakebetales kundens innbetalte beløp med fradrag av et beløp tilsvarende depositum samt eventuell avbestillingsforsikring og andre gebyrer.

Ved avbestilling senere enn 90 dager før, og senest 21 dager før den avtalte avreisedag, har Snowminds ApS rett til å beregne seg 80% av reisens pris, dog minimum depositum samt eventuell avbestillingsforsikring og andre gebyrer.

Ved avbestilling senere enn 21 dager før det oppførte avreisetidspunkt i reisebeviset, bortfaller kjøpers rett til noen form for tilbakebetaling. Dette gjelder også ved for eksempel for sent oppmøte eller ved uteblivelse uten avbestilling. Uteblivelse eller for sent oppmøte betraktes som en kansellering av hele reisen, hvor resten av reisen ikke kan innfris.

Ved avbestilling i tilfeller hvor det er tale om flyvning med rutefly, og Snowminds ApS hverken helt eller delvis kan få refundert flybilletten fra flyselskapet, har Snowminds ApS rett til å beregne seg summen tilsvarende flybillettens pris samt depositum og eventuelle betalte gebyrer.

2.6 Forsikring

Det er et krav at du er dekket av en reiseforsikring når du reiser med Snowminds ApS. Du har som kunde ansvaret for å sikre at du er dekket av en reiseforsikring under reisen, og dermed lever opp til dette kravet. Snowminds ApS kan på denne måten på ingen tidspunkt stilles til ansvar for personskader, skader på eiendeler, dødsfall, skader påført andre eller noen annen form for skader eller tap som måtte oppstå i forbindelse med din reise.

Avbestillingsforsikring

Du kan ved kjøp av en reise hos Snowminds ApS tegne en avbestillingsforsikring, via Europeiske A/S. Avbestillingsforsikringen på 6% av reisens pris beskytter reisedeltageren mot eventuelle tap ved sykdom. Avbestillingsforsikringen gjelder som forsikring i følgende tilfeller: akutt sykdom, ulykkestilfeller eller dødsfall som intreffer etter bestilling, og som rammer reisedeltageren selv, ektefelle, barn, foreldre, søsken eller dokumentert samboer. I slike tilfeller tilbakebetales reisens fulle beløp, med unntak av avbestillingsgarantien samt utgifter til legeerklæring.

Denne regelen forutsetter at avbestillingen foretas før avreisetidspunktet, og at det uten ugrunnet opphold innsendes attest fra lege. Europeiske A/S forbeholder seg retten til for egen regning å kontrollere tilstedeværelsen av den påberopte sykdom gjennom egen lege. Vær oppmerksom på at allerede kjente sykdommer ved bestillingstidspunktet ikke dekkes.

Du kan lese hele avbestillingspolisen via denne linken: Europeiske avbestillingsforsikring.

Reiseforsikring

Når du reiser med Snowminds er det et krav at du har en reiseforsikring som dekker deg under hele reisen. Det gjelder for at vi skal kunne forsikre oss om din trygghet. Snowminds ApS gjør oppmerksom på at skisport er en farlig sport, og at skireiser ikke alltid er dekket av alminnelige reiseforsikringer. Du bes derfor henvende deg til ditt forsikringsselskap for å forsikre deg om at du er tilstrekkelig dekket.

2.7 Transport og bagasje

Transport foregår enten med buss, bil, fly eller tog. Nøyaktig tidspunkt for din reise opplyses i reisebeviset eller via e-post før avreise.

Av hensyn til plass og sikkerhet, kan det under transport maksimalt medbringes det antall kofferter som er anført i reisebeviset. Bagasje utover dette vil bli avvist. Reiser du med buss, skal du selv sørge for at bagasjen kommer med bussen. Reiser du med fly skal du følge retningslinjene til flyselskapet.

Snowminds ApS kan ikke stilles til ansvar for mistet eller skadet bagasje under transport. Snowminds ApS har på ingen måte ansvar for transport og eventuelt tap av reise som kunden selv står for.

2.8 Innkvartering og losji

Ved ankomst på din destinasjon, står hotellrom/leilighet til rådighet i løpet av ettermiddagen, avhengig av destinasjon. Ved kvartpensjon er første måltid morgenen etter ankomst. Ved halvpensjon og helpensjon er første måltid om kvelden på ankomstdagen. Ved kvartpensjon, halvpensjon og helpensjon er siste måltid om morgenen på avreisedagen.

Ved avreise skal hotellrom/leilighet forlates om formiddagen på avreisedagen. Det nøyaktige tidspunktet vil du få opplyst kort tid før hjemreise.

2.9 Vær- og snøforhold

Gitt værets uforutsigbarhet kan Snowminds ikke holdes ansvarlige for snøforholdene på ditt destinasjonsanlegg. Vi streber etter å være så ærlige som mulig og gi deg en rimelig forventning basert på både vår erfaring og forholdene de siste årene. Imidlertid forutsier ikke fortiden fremtiden. Derfor er Snowminds derfor ikke ansvarlige for eventuelle forstyrrelser, ulemper eller skuffelser som kan oppstå som følge av mindre enn optimale snøforhold.

2.10 Ditt ansvar

Du er forpliktet til å overholde retningslinjene fremlagt av Snowminds ApS og deres representanter. Du er forpliktet til å møte opp ved av- og hjemreisested, og til å respektere samtlige regler og ordensbestemmelser som fremlegges av Snowminds ApS og deres partnere, som for eksempel busselskap, utdannelsesinstitusjon eller lignende. Om dette ikke overholdes, forbeholder Snowminds ApS seg retten til å innkreve totalsummen, samt utelukke deltageren fra reisen, hvorpå reisedeltageren må foreta opphold og hjemreise for egen regning.

Som allerede nevnt forutsetter deltagelse i den aktuelle reisen at du er kjent med de gitte opplysningene, herunder opplysninger fra reisebevis, reiseplaner og eventuelle praktiske opplysninger om destinasjonen. Samtidig forventes det at du er kjent med grunnleggende offentlig informasjon om aktuelle politiske, helse-, natur- og klimaforhold på din destinasjon.

Du er ansvarlig for å ha gyldig pass, visum og eventuelle vaksinasjoner på plass innen avreise. Opplysninger utover det som gis av Snowminds ApS fås ved henvendelse til det gjeldende landets ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Du skal selv stå for alle eventuelle utgifter som skyldes mangler i ovenforstående formaliteter, eksempelvis hjemreise som følge av manglende pass. Du stilles på samme måte til ansvar for eventuelle følger av sykdom, ulykkestilfelle og lignende under reisen, og den reisende pålegges utgifter til legehjelp, sykehusopphold osv.

Du har ansvar for at både du selv og din bagasje egnes til fly- eller busstransport. Deltagelse på arrangementer skjer på eget ansvar.

Innen avreise er du forpliktet til å være oppsøkende og oppklare eventuelle tvilsspørsmål vedrørende reisen. Om du tenker at noe er uklart i forholdene før avreise, er du pliktig å snarest henvende deg til Snowminds ApS for å sikre deg en skriftlig redegjørelse.

2.11 Snowminds ApS’ forpliktelser

Snowminds ApS er forpliktet til å gjennomføre reisen i overensstemmelse med reisebeviset og hjemmesiden. Snowminds ApS kan likevel endre opplysningene på hjemmesiden innen reiseavtalen inngås, såfremt kjøper informeres om endringene innen reiseavtalens inngåelse.

Såfremt du har inngått særlige avtaler med Snowminds ApS som avviker fra hjemmesidens anførte vilkår, er disse kun gyldige dersom de er påført reisebeviset eller på annen måte tydelig kan dokumenteres skriftlig.

Snowminds ApS kan ikke stilles til ansvar dersom reisen eller deler av reisen ikke kan gjennomføres eller utnyttes på grunn av ytre omstendigheter, som force majeure situasjoner, veiforhold eller lignende, som Snowminds ApS med passende omhyggelighet ikke kunne forutsett og som ligger utenfor Snowminds ApS’ kontroll. Dreier spørsmålet seg om jobb eller utdannelse, som inngår i reisen, reguleres dette under “Utvidede vilkår og betingelser”.

Vær- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet som avviker fra det vanlige, anses ikke som mangler ved reisen, på samme måte som forhold som hovedsakelig skyldes den reisendes egen forsømmelse ikke betraktes som en mangel ved reisen. Snowminds ApS kan ikke stilles til ansvar for at reisen ikke kan gjennomføres eller ikke lever opp til forventningene som et resultat av eksempelvis lukket skiområde grunnet for lite eller mye snø, vind, skredfare eller lignende.

Ski- og snowboardløp er en farlig sport. Alt ski- og snowboardløp skjer derfor på eget ansvar. Snowminds ApS kan ikke stilles til ansvar for skader som skjer mens du står på ski eller snowboard.

2.12 Flyselskapets ansvar

Transport med fly er underlagt bestemmelsene i Warszawa-konvensjonen av 1929 med senere endringer og tilføyelser. Ved passasjertransport utført av et dansk flyselskap er ansvaret begrenset til den fastsatte ansvarsgrensen i luftfartsloven. Denne utgjør for tiden ca. 800.000 kr per passasjer, og ca. 150 kr per registrerte reisegods.

Ved mistet eller skadet bagasje under flytransport, skal det straks reklameres til flyselskapets representant. Reklamasjoner skal avgis skriftlig innen 7 dager fra mottakelsen av skadet reisegods. Ved bortkomst eller forsinkelse gjelder en frist på 21 dager.

2.13 Reklamasjoner

Skulle det mot formodning forekomme feil eller mangler ved reisen, skal dette meldes fra til Snowminds AsP’ reiseansvarlig på stedet innen rimelig tid etter at den reisende har oppdaget mangelen. Kunden bes henvende seg til Snowminds ApS’ reiseansvarlig på reisen, skrive til [email protected] eller ringe +45 28 99 35 99. Snowminds ApS skal i henhold til lovgivningen om pakkereiser få mulighet til å utbedre feilen på destinasjonen. Unnlatelse av dette vil normalt medføre tap av retten til å senere kreve erstatning. Hvis eventuelle feil og mangler ikke kan utbedres på destinasjonen, skal kunden henvende seg skriftlig til Snowminds ApS på [email protected] ved hjemkomst, og senest etter 2 uker.

2.14 Forbehold om trykkfeil

Snowminds ApS tar forbehold om trykkfeil i katalog, reisebevis, hjemmeside og alle andre medier, hvor Snowminds ApS’ produkter markedsføres. Snowminds kan ikke stilles til ansvar for innholdet på andre hjemmesider som Snowminds linker videre til eller forteller om.

3.0 UTVIDEDE VILKÅR OG BETINGELSER

Snowminds ApS’ “Utvidede vilkår og betingelser” skal leses og aksepteres i forlengelse av Snowminds ApS’ “Standard vilkår og betingelser”. Snowminds ApS’ “Utvidede vilkår og betingelser” trer i kraft dersom du har bestilt en reise hvor jobbformidling og/eller utdannelse er en del av pakken.

3.1 Søknad og bestilling

Siden vi i Snowminds ApS arbeider med jobbgaranti, forbeholder vi oss retten til først etter rekrutteringsforløp å gi den reisende en endelig bekreftelse på bestillingen. Skulle det skje at den reisende ikke får tildelt en plass etter dette forløpet, vil den reisende få tilbakebetalt fullt depositum.

3.2 Jobbgaranti

Snowminds ApS gir deg jobbgaranti ved en skiskole i utlandet. Jobbgarantien betyr at vi garanterer deg ansettelse ved en skiskole i utlandet, såfremt du har bestått din instruktørutdannelse hos Snowminds ApS. Skiskolen vil stadfeste ansettelsesvilkårene og definere omfanget av arbeidet på skiskolen. Ansettelsesvilkårene, som arbeidstid, lønn, bolig, liftkort og forsikringsforhold, kan variere fra skiskole til skiskole, og er alene et forhold mellom deg som instruktør og skiskolen. Snowminds ApS er således ikke arbeidsgiver og kan ikke garantere et fast antall timer på skiskolen, eller stilles til ansvar for manglende innfrielse av forventninger i forbindelse med for eksempel arbeidstimer, lønn, eller annet som relaterer seg til ansettelsesforholdet.

Skulle det hende at du ikke består instruktørutdannelsen bortfaller jobbgarantien, og Snowminds ApS er da ikke forpliktet til å tilby deg ansettelse ved en skiskole. Du skal selv arrangere og stå for alle omkostninger som måtte oppstå som følge av at du ikke består instruktørutdannelsen.

Har du spørsmål til jobbgarantien kan du alltid henvende deg til [email protected].

3.3 Transport

All transport før, under og etter ditt arbeidsopphold i utlandet, planlegges for egen regning og er ikke inkludert i prisen, med mindre dette er nevnt spesifikt i reiseopplegget.

3.4 Skiutstyr og skitøy

Under instruktørutdannelsen skal du selv ha skitøy og skiutstyr med. Når du er kommet i arbeid hos din skiskole får du utlevert en skilæreruniform som du skal undervise i. Skiutstyr – ski/snowboard, hjelm, ryggskjold – skal du selv medbringe.

3.5 Praktiske forhold på destinasjonen

Ansettelsesvilkår og spørsmål i denne forbindelse er alene en sak mellom deg som instruktør og skiskolen. Snowminds ApS forsøker å videreformidle retningslinjer satt av skiskolen på beste vis, men kan ikke stilles til ansvar på dette punktet.

Lønnen er individuell fra skiskole til skiskole, og du avtaler lønn- og arbeidsvilkår direkte med skiskolen. Skiskolene stiller bolig til rådighet på destinasjonen. Boforholdene varierer fra skiskole til skiskole. Hos noen skiskoler inngår bolig, liftkort og uniform som en fast del av lønnen, mens man andre steder skal betale et beløp for dette. Har du spørsmål til de nøyaktige lønn- og boforholdene, skal du henvende deg til din skiskole/arbeidsgiver.

Dersom Snowminds kjøper et sesongliftkort til din destinasjon som en del av ditt kurs, for eksempel et Salzburger Super Ski Card, bortfaller skiskolens normale retningslinjer for liftkort, da skiskolen og Snowminds i fellesskap finansierer ditt liftkort.

3.6 Forsikring

Det er ditt ansvar å undersøke og kjøpe de nødvendige forsikringer i forbindelse med din reise. For å vært fullt dekket, anbefaler vi at du blant annet rådfører deg med ditt forsikringsselskap vedrørende følgende forhold:

  1. Ski- og Snowboardløp er en farlig sport, som ikke alltid faller inn under ordinære reiseforsikringer
  2. En ski- og snowboardlærerutdannelse er normalt ikke dekket av ordinære reiseforsikringer.
  3. Som ansatt i utlandet kan ditt opphold variere fra 14 dager til 6 måneder. Oppholdet er derfor vesentlig lengre enn alminnelige reiser.

Det er et krav for deltagelse på Snowminds ApS’ reiser at du har en dekkende reiseforsikring.

3.7 Skilærerutdannelsen

Instruktørutdannelsen avvikles i samarbeid med forskjellige instruktørforbund, herunder for eksempel Salzburger Berufsschilehrer und Snowboardlehrer Verband (SBSSV), Canadian Association of Snowboard Instructors (CASI), og Canadian Ski Instructors’ Alliance (CSIA). Under utdannelsen vil du både få praktisk og teoretisk undervisning på engelsk og tysk. Uansett forbund er målet med utdannelsen at du skal bli offisielt sertifisert instruktør etter bestått kurs, og være klar til å undervise nybegynnere og lettere øvede ski- og/eller snowboardere etter bestått utdannelse.

Snowminds ApS kan ikke stilles til ansvar for feil, klager eller reklamasjoner i forbindelse med den konkrete avvikling av instruktørutdannelsen. Slike kan utelukkende rettes mot og søkes godtgjort hos det pågjeldende instruktørforbund.

3.8 Ditt ansvar

Det er ditt eget ansvar å være forberedt til instruktørutdannelsen og ha et tilstrekkelig språk- og skinivå. Snowminds ApS kan på ingen måte stilles til ansvar for ikke-bestått utdannelse og dermed bortfallelse av jobbmulighet.

3.9 Snowminds ApS’ forpliktelser

Snowminds ApS hjelper deg med å bli utdannet ski- og/eller snowboardinstruktør, og med å finne en arbeidsgiver i utlandet. Dette betyr at du ikke er ansatt hos Snowminds ApS, men at Snowminds ApS formidler kontakten mellom deg som ønsker å bli ski- og/eller snowboardinstruktør, skilærerutdannelsen og skiskolene.

Snowminds ApS har således ingen ansvar som arbeidsgiver. Dette betyr også at alt ansvar som Snowminds ApS måtte ha for den enkelte instruktør eller dennes sesong opphører etter endt utdannelse. Snowminds ApS kan ikke gjøres ansvarlig dersom ditt arbeidsopphold eller deler av ditt arbeidsopphold ikke kan gjennomføres eller utnyttes pga. utenfrakommende omstendigheter som manglende snø, gjester, skiskolens konkurs, sviktende salgsaktiviteter eller andre forhold som påvirker skiskolen, som Snowminds ApS med passende omhyggelighet ikke kunne ha forutsett eller som ligger utenfor Snowmind ApS’ kontroll.

Uoverensstemmelser, uinnfridde forventninger og/eller tvister er alene et forhold mellom deg, skilærerutdannelsen og/eller den pågjeldende skiskole. Snowminds ApS kan ikke stilles til ansvar for disse situasjonene, og konsekvensene herav, men vil dog alltid kunne kontaktes og bistår gjerne med veiledning ved eventuelle problemstillinger.

 

Oppdatert: 1. Desember 2023

 

Gratis online informasjonsmøte

Hør våre eksperter fortelle deg om livet som skilærer

Registrer deg